Święto Wojsk Specjalnych w Krakowie

W dniu 27 maja 2014 r. Wojska Specjalne obchodziły w Krakowie swoje święto. Z tej okazji w ich siedzibie przy ulicy Tynieckiej Muzeum zorganizowało na świeżym powietrzu wystawę ukazującą historię spadochroniarstwa i wojsk specjalnych od czasów II R.P. Zaprezentowano umundurowanie i symbolikę tychże wojsk z różnych epok oraz sprzęt używany przez specjalsów w dawnych latach. Gościom uroczystości zaprezentowano również sposób szyfrowania meldunków oraz ich nadawania na wykorzystywanych przez grupy specjalne w drugiej połowie ub. stulecia agenturalnych radiostacjach R-350M i R-354. Ponadto zaprezentowano sposób odszukiwania zasobnika towarowego z wykorzystaniem urządzeń R-128 i R-254 oraz odnajdywania się grupy specjalnej po nocnym skoku za pomocą emitującej podczerwień latarki i lunetek PWS-4. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

COS